Podľa zadaných parametrov

Na text akú ma seminárna práca použijeme pätkové písmo, najvhodnejšie je Times New Roman o veľkosti 12 bodov. Naopak najmenej vhodné sú netradičné bezpätkové písma ako je Comic Sans a iné. Použitie takéhoto fontu je nemorálne a každý, kto uvidí vašej vyhotovenú úlohu písanú týmto typom písma, si urobí o vás nepekný obrázok a to samozrejme nechceme. Na webových stránkach univerzity sa môžete pozrieť na požadovaný formát bakalárskych, či diplomových diel, keď podľa týchto požiadaviek naformátujete Váš text, je jasné, že si nikto na nás nemôže sťažovať a budete vedieť, že podľa zadaných parametrov to bude správne.

Osvojenie pravidiel

Tiež je výhodou to, že keď si zapamätáme ako formátovať text, tak tvorba ďalšieho diela akým je seminárna práca alebo ďalej bakalárske, či diplomové bude, že si osvojíme pravidlá ako písať tento typ textov. Nemusíme sa zaoberať hľadaním formáte normostrán a ušetrí Vám to čas. Normostrán je najčastejšie považovaná strana, ktorá má formát A4 o 30 riadkoch a 60úhozy. Tohto formátu docielime nastavením okrajov strany, keď odsadíme horný a ľavý okraj o 3,5 cm, pravý o 2,5 cm a dolný o 4 cm. Hlavné je, aby bol ľavý okraj širšie ako pravý z dôvodu väzby. Riadkovanie by malo byť nastavené na 1,5 bodov.